Trang chủ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Giới thiệu chương trình đào tạo nghề nguội chế tạo

Giới thiệu chương trình đào tạo nghề nguội chế tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

DẠY NGHỀ NGUỘI CHẾ TẠO

Tên nghề: Nguội Chế Tạo

Mã ngành nghề: 5520125

Trình độ đào tạo: Trung Cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 2 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

Nghề nguội chế tạo là gì ?

Nguội chế tạo trình độ trung cấp là ngành, nghề sử dụng chủ yếu các loại dụng cụ, thiết bị cầm tay có sự hỗ trợ của máy công cụ để gia công chế tạo các chi tiết máy; lắp ráp, sửa chữa, hiệu chỉnh, bảo dưỡng đồ gá, khuôn mẫu,… đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Công việc chính của nghề 

Các công việc chủ yếu của nghề nguội chế tạo bao gồm: 

 • Đọc bản vẽ,
 • Yêu cầu kỹ thuật,
 • Lập quy trình công nghệ về chế tạo,
 • Lắp ráp, sửa chữa các loại đồ gá,
 • Khuôn mẫu;
 • Sử dụng các loại dụng cụ cầm tay có sự hỗ trợ của máy công cụ để gia công chế tạo các chi tiết,
 • Thực hiện lắp ráp, sửa chữa, hiệu chỉnh đồ gá, khuôn,..
 • Vận hành các thiết bị để thực hiện các công việc của nghề.

Kiến thức nghề nghiệp:

 • Đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật.
 • Vận dụng được các kiến thức cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn công nghệ chế tạo, lắp ráp, sửa chữa khuôn dập, đồ gá;
 • Tính toán kích thước chày, cối khuôn và lập được phương án công nghệ chế tạo, lắp ráp sửa chữa khuôn dập nguội;
 • Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình chế tạo, lắp ráp và sửa chữa khuôn dập nguội, dụng cụ đo kiểm;

Kỹ năng nghề nghiệp:

 • Thực hiện được công việc chế tạo dụng cụ và khuôn dập nguội đơn giản bằng các dụng cụ cầm tay và trên các thiết bị điều khiển kỹ thuật số: máy cắt dây, máy xung;
 • Thực hiện được công việc sửa chữa, hiệu chỉnh một số chi tiết khuôn dập nguội, dụng cụ đo kiểm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bằng các dụng cụ cầm tay của nghề;
 • Lắp ráp được các loại dụng cụ gá, các chi tiết khuôn dập trên máy dập đảm bảo kỹ thuật và an toàn;.
 • Vận hành, dập thử khuôn sau chế tạo trên các thiết bị dập;
 • Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào các công việc bảo dưỡng, sửa chữa khuôn dập;

Cơ hội làm việc:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 • Gia công nguội cơ bản;
 • Gia công trên máy vạn năng;
 • Gia công khuôn;
 • Gia công đánh bóng khuôn;
 • Lắp ráp, điều chỉnh, sửa chữa khuôn;
 • Gia công, lắp ráp, sửa chữa dụng cụ đo, kiểm;
 • Lắp ráp, sửa chữa đồ gá;
 • Tổ chức và quản lý công việc gia công.

Các môn học chính

1    Vẽ kỹ thuật 14    Thực tập mài
2    Vật liệu cơ khí 15    Thực tập hàn
3    Dung sai lắp ghộp 16    Gia công tinh nguội
4    Kỹ thuật an toàn lao động 17    Sửa chữa dụng cụ đo
5    Cơ ứng dụng 18    Lắp ráp đồ gá
6    Kỹ thuật Điện – Điện tử công nghiệp 19    Công nghệ dập
7    Autocad 20    Máy và lập trình CNC
8    Chi tiết máy 21    Thực tập máy xung
9    Kỹ thuật đo kiểm 22    Thực tập máy cắt dây
10    Công nghệ chế tạo máy-Đồ gá 23    Chế tạo khuôn dập cắt
11    Gia công nguội cơ bản 24    Chế tạo khuôn dập vuốt
12    Thực tập tiện 25    Lắp ráp khuôn dập cắt, dập vuốt
13    Thực tập phay
dao-tao-nghe-nguoi-che-tao
đào tạo nghề nguội chế tạo
Ý kiến bình luận